+386 31 701 901 info@zldgorica.si

UPRAVNI ODBOR:

predsednik:          Silvo Batagelj

podpredsednik:   Marjan Lasič  (LD Fajti hrib)

člani:                      Jejčič Martin (LD Brje Erzelj)

                               Likar Valter (LD Vojkovo)

                               Pišot Hinko (LD Čaven)

                               Širca Aleš (LD Grgar)

                               Winkler Boštjan (LD Čepovan)

                               Zadravec Igor (LD Gorica)

                               Žižmond Danjel (LD Lijak)

 

NADZORNI ODBOR:

predsednik:          Štrukelj Miran (LD Lijak)

podpredsednik:   Lavrenčič Gregi (LD Gorica)

člani:                      Brankovič Branko (LD Čaven)

                               Kerčmar Dejan (LD Fajti hrib)

                               Žakelj Jože (LD Čepovan)

  

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:

predsednik:        Fornazarič Rajmund (LD Fajti hrib)

podpredsednik: Cej Sandi (LD Grgar)

člani:                    Gorup Marjan (LD Brje Erzelj)

                             Povšič Ignacij (LD Čepovan)

                             Vižintin Darijo (LD Vipava)

 

 KOMISIJE:

  • za izobraževanje in izpite: Marko Bratina

  • za kinologijo:                           Nemec Dean

  • za strelstvo:                              Marjan Lašič

  • za gojitev in gospodarjenje z divjadjo: Igor Zadravec