+386 31 701 901 info@zldgorica.si

UPRAVNI ODBOR

predsednik:  Silvo Batagelj
podpredsednik: Marjan Lasič  (LD Fajti hrib)
člani:     Jejčič Martin  (LD Brje Erzelj)
        Likar Valter  (LD Vojkovo)
        Pišot Hinko   (LD Čaven)
        Širca Aleš   (LD Grgar)
        Winkler Boštjan (LD Čepovan)
        Zadravec Igor  (LD Gorica)
        Žižmond Danjel (LD Lijak)

NADZORNI ODBOR:
predsednik:  Štrukelj Miran (LD Lijak)
podpredsednik: Lavrenčič Gregi (LD Gorica)
člani:     Brankovič Branko LD Čaven)
        Kerčmar Dejan  (LD Fajti hrib)
        Žakelj Jože   (LD Čepovan)

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:
predsednik:  Fornazarič Rajmund (LD Fajti hrib)
podpredsednik: Cej Sandi     (LD Grgar)
člani:     Gorup Marjan    (LD Brje Erzelj)
        Povšič Ignacij   (LD Čepovan)
        Vižintin Darijo  (LD Vipava)

KOMISIJE:
za izobraževanje in izpite: Marko Bratina
za kinologijo:       Nemec Dean
za strelstvo:        Marjan Lašič
za gojitev in gospodarjenje z divjadjo: Igor Zadravec